Στελέχη

Διευθυντής: 

Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής Βασίλειος Δαφέρμος

Ο Βασίλης Δαφέρμος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αξό Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το οποίο έλαβε, με βαθμό άριστα τόσο τη Μεταπτυχιακή (1996), όσο και τη Διδακτορική του Διατριβή (2000). Υπηρέτησε ως μέλος του Ειδικού Προσωπικού επί 17 χρόνια (1987-2003), στο εργαστήριο Η/Υ του ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, εργαστήριο το οποίο ο ίδιος ίδρυσε και στο οποίο προσέφερε διδακτικό και ερευνητικό έργο, καθώς επίσης και έργο υποδομής. Τον αναφέρουν στις διατριβές τους 15 Διδάκτορες και κάτοχοι Masters. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε δύο συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (1η και 2η Διημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών, 1998 και 2000, αντίστοιχα), και έχει 7 δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (με κριτές). Είναι συγγραφέας 7 βιβλίων και 17 άρθρων σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχει συμμετάσχει ως στατιστικός σε εννέα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το “Grassroots Environment Action and Sustainable Development in Southern Europe” (εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1997-98), με επιστημονικό υπεύθυνο την Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας κ. Μαρία Κούση. Από το Φεβρουάριο του 2003 διδάσκει τα μαθήματα της Κοινωνικής Στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Γενικά η Στατιστική Ανάλυση στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα και ειδικότερα, η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση με τη βοήθεια των στατιστικών πακέτων SPSS, LISREL, MAD, και AMOS, η κατηγορική ανάλυση με το πρόγραμμα ANSWER TREE, οι τεχνικές δειγματοληψίας, το πρόγραμμα εκτίμησης σημαντικότητας και ισχύος SAMPLE POWER, καθώς επίσης και οι θεματικές περιοχές, Design Experiments, Repeated Measures, LogLinear Analysis, Correspondence Analysis, Regression Analysis και Factorial Designs.

Υποψήφιοι Διδάκτορες:

  • Γκολέμη Ρένια: Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ  το έτος  2009. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με θέμα διπλωματικής  εργασίας  «Κυματικές Εξισώσεις». Από το έτος  2016 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης  υπό τη επίβλεψη του καθηγητή κύριου Βασίλη  Δαφέρμου με θέμα  διατριβής «ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» .Μιλάω Αγγλικά και Γαλλικά.

 

  • Μαρκάκη Ρένα:  Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας ΠΕ 10 έχοντας αποφοιτήσει από το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το έτος 2006. Το 2010 απέκτησε το Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών “Master of Arts in Education (Education Sciences) από την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθηνών (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.)  σε συνεργασία με το Roehampton University του Λονδίνου. Από το 2011 είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής επάρκειας, με βαθμό διδασκαλιών Πρακτικής Άσκησης “Άριστα 10”. Το έτος 2015 κλήθηκε να παρουσιάσει στο Επιστημονικό Συνέδριο της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. την διπλωματική της εργασία η οποία είχε πάρει διάκριση (Dissertation with Merit). Από το έτος 2016 είναι μέλος Κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.). Από τον Οκτώβριο του 2016 έχει ξεκινήσει τη Διδακτορική Διατριβή της με τίτλο “Διαστάσεις του φαινομένου «Διαρροής Εγκεφάλων» (Brain Drain) στην Κρήτη από το έτος 2008 μέχρι σήμερα”  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου του Νομού Ρεθύμνης,

 

  • Σφακιανάκης Θεόδωρος:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το 2009, την ειδίκευση «Μαθηματική Προσομοίωση & Τεχνικές Υπολογισμών» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική» και ολοκλήρωσε επιτυχώς τις ειδικεύσεις «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας» και «Στατιστικές μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά», παρουσιάζοντας το 2013 την μεταπτυχιακή του εργασία υπό τον τίτλο «Προσομοίωση ανελίξεων Lévy με εφαρμογές στην αποτίμηση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων».

Την παρούσα χρονική περίοδο, ως υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλη Δαφέρμο, και στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής υπό τον τίτλο «Το συγκριτικό προφίλ του ψηφοφόρου της Κρήτης με μεθόδους σύγχρονης στατιστικής ανάλυσης», μελετάει την εφαρμογή προχωρημένων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης σε πολιτικά δεδομένα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Κοινωνική Στατιστική, Κατασκευή μοντέλων περιγραφής κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Αποτίμηση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Επιστημονικοί Υπολογισμοί με εφαρμογές στις προαναφερθείσες περιοχές, Μέθοδοι Monte Carlo.