Βιογραφικό Καθηγητή Β. Δαφέρμου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ[1] ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ: Δαφέρμος Βασίλης

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αξός Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 21-06-55

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ατσιπόπουλο, Γέφυρα Ζουρίδας

Τηλέφωνο Οικίας: 28310-55071

Τηλέφωνο Εργασίας: 28310-77448

Τηλέφωνο Κινητό: 6976438067

E-MAL: dafermov@gmail.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιούχος Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης (Μάρτιος 1984, βαθμός πτυχίου 7,35), κάτοχος MASTER (με βαθμό άριστα), Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης  (επίσης με βαθμό άριστα). Master στη θεματική περιοχή Μαθηματική Παιδεία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μάρτιος 1996. Διδακτορική Διατριβή στη θεματική περιοχή Μαθηματική Παιδεία και Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δεκέμβριος 2000. Διδάσκων με το Π.Δ. 407 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. (2003-2006), Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. (2006-2011), Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. (2011-2016), Επισκέπτης Καθηγητής (Academic Visitor) στο Cambridge University UK, Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, από 1-3-11 μέχρι 31-8-11.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής Πανεπιστημίου Κρήτης ΦΕΚ/1001/11-10-2016 τ. Γ’ (ΑΔΑ: 7Θ7Κ469Β7Γ-ΡΟΣ). Αριθμός Βεβαιώσεως  Υ.Δ.Ε/  ΥΠ.Π.Ε.Θ 7842/23-9-16). Ορκωμοσία και Ανάληψη Καθηκόντων 13-10-16. Διεθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας.

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Vivilaki, V., Dafermos, V., Kogevinas, E., Mpitsios, P., Lionis, C. (2009). The Edinburgh Postnatal Depression Scale: translation and validation for a Greek sample. BMC PUBLIC HEALTH, 2009 Sep 9;9(1):329 , p 1-11.
 2. Skordoulis, C., Vitsas, T., Dafermos, V., Koleza, E. (2008). ‘The system of coordinates as an obstacle in understanding the concept of dimension’, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, 1-20.
 3. Antoniou, E., Ioannidi-Kapolou, E., Daglas, M., Vivilaki, V., Karamitros, D., Dafermos, V., Iatrakis, G. (2010). Abuse Assessment Screen (AAS) questionnaire: The Greek validation. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 37 (4), pp. 313-316.
 4. Vivilaki, V.G., Dafermos, V., Daglas, M., Antoniou, E., Tsopelas, N.D., Theodorakis, P.N., Brown, J.B., Lionis, C. (2010). Identifying intimate partner violence (IPV) during the postpartum period in a Greek sample. ARCHIVES OF WOMEN’S MENTAL HEALTH, 13 (6), pp. 467-476.
 5. Sapouna, V., Dafermos, V., Chatziarsenis, M., Vivilaki, V., Bitsios, P., Schene, A.H., Lionis, C. Assessing the burden of caregivers of patients with mental disorders: Translating and validating the involvement evaluation questionnaire into Greek (2013) ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY, 12 (1), art. no. 3.
 6. Vivilaki, V.G., Dafermos, V., Gevorgian, L., Dimopoulou, A., Patelarou, E., Bick, D., Tsopelas, N.D., Lionis, C. Validation of the Greek Maternal Adjustment and Maternal Attitudes Scale for Assessing Early Postpartum Adjustment (2012) WOMEN AND HEALTH, 52 (4), pp. 369-390.
 7. Patelarou, A.E., Patelarou, E., Brokalaki, H., Dafermos, V., Thiel, L., Melas, C.D., Koukia, E. Current Evidence on the Attitudes, Knowledge and Perceptions of Nurses Regarding Evidence-Based Practice Implementation in European Community Settings: A Systematic Review
  (2013) JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING, 30 (4), pp. 230-244.
 8. Victoria G. Vivilaki,Vassilis Dafermos, Evridiki Patelarou, Debra Bick, Nicholas D. Tsopelas, Panos Bitsios, Eleni T. Petridou, Alexandros N. Vgontzas, Christos Lionis. Maternal Screening for Early Postnatal Mental Vulnerability Through Joint Use of Validated Psychometric Tools.JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (under review).
 9. Vasiliki Sapouna, Vasilis Dafermos, Victoria Vivilaki, Marios Chatziarsenis, L. Aivaliotis, Panοs Bitsios, Christos Lionis: Exploring the burden of the family caregivers of patients with major mental disorders in Greece. REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND PHARMACOKINETICS, INTERNATIONAL EDITION 2015, 29: 25-25.
 10. Vasiliki Sapouna, A. Pavlakis, Vasilis Dafermos, Victoria Vivilaki, Marios Chatziarsenis, L. Aivaliotis, Panοs Bitsios, Christos Lionis: Burden on informal caregivers of patients with major mental disorders in Greece and Cyprus. HEALTH AND SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY. (under review).
 11. Patelarou, A.E., Dafermos, V., E., Brokalaki, H., Melas, C.D., Koukia, E. (2015). The evidence- based practice readiness survey: a structural equation modeling approach for a Greek sample. INTERNATIONAL JOURNAL OF EVIDENCE – HEALTHCARE, 2015; 13: 77-86.
 12. Patelarou A. E, Laliotis, Α., Brokalaki,Hero, Petrakis Ioannis, Dafermos Vassilis Koukia, Evmorfia, (2016). Readiness for and predictors of evidence-based practice in Greek  healthcare settings.  APPLIED NURSING RESEARCH, 32, (2016) 275-280.
 13. Georgakis M., Papadopoulos F., Beratis i., Michelakos T., Dafermos V., Tousoulis D., Papageorgiou S., & Petridou E. (2017). Validation of TICS for detection of dementia and mild cognitive impairment among individuals characterized by low levels of education or illiteracy: a population-based study in rural Greece. THE CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST, DOI: 10.1080/13854046.2017.1334827..

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Δαφέρμος, Β. (2009). ‘Αναζήτηση δομής στα δεδομένα Ελλήνων πολιτών, αναφορικά με τη στάση τους, σε ζητήματα αξιακού-αξιολογικού χαρακτήρα’ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, τχ.10, σελ. 113-130.
 2. Δαφέρμος, Β. (1996). ‘Για ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθηματικών στην Α’ Γυμνασίου: Η περίπτωση των ρητών αριθμών’. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ΄, Τόμος 13, Τεύχος 46, 1996.
 3. Δαφέρμος, Β. (1998β)[2]. ‘Εννοιολογικές μορφές του ρητού. Ανάπτυξη, αιτιολόγηση και λειτουργία αυτών ως αυτόνομων διδακτικών μοντέλων’, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, τευχ. 3, 1998, σελ. 3-43.
 4. Δαφέρμος Β. (1999). ‘Η μετάβαση των μαθητών από το σύστημα των φυσικών στο σύστημα των θετικών ρητών’, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’, τόμος 16, τεύχος 51, σελ. 61-83.
 5. Δαφέρμος, Β. (2002). ‘Η έννοια του ρητού αριθμού στη σκέψη των μαθητών της Α’ Γυμνασίου: Η περίπτωση της ευρύτερης πόλης του Ρεθύμνου’. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ΄, τεύχος 58, σελ. 22-48 .
 6. Δαφέρμος, Β., Κολέζα Ε., Ντζιαχρήστος Β. (2003). ‘Η απόδοση των υποψηφίων δασκάλων στα Μαθηματικά και στη Διδακτική: Τα αποτελέσματα πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το έτος 2000’. THEMES IN EDUCATION, Τόμος 4, Τεύχος 1, σελ. 3-24.

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. Δαφέρμος, Β. (1998). ‘Οι απόψεις των μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού για τα κλάσματα.’. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 10-11 Απριλίου, Ρέθυμνο, 1998, σελ. 57-67.
 2. Δαφέρμος, Β. (2000). ‘Οι δυσκολίες στην κατανόηση του κλάσματος και το σύνδρομο της αποφυγής’. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 21-22 Απριλίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε, Ρέθυμνο, 2000.
 3. Σαπουνά, Schene, Δαφέρμος, Θεοδωράκης, Χατζηαρσένης, Λιονής (2006). ‘Επιβάρυνση μελών οικογενειών και άλλων ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με μείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη: Ένα καινούριο πλαίσιο για τη Γενική Ιατρική στην Ελλάδα’. Primary Health Care, Volume 18, Number 3, 113-124, 2006. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τόμος 18, Τεύχος 3, 113-124, 2006.

 

ΒΙΒΛΙΑ

 1. Δαφέρμος Β. (2002). Επαναληπτικές Στατιστικές Μετρήσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες . Eκδόσεις LEADER BOOKS, Αθήνα, 226 σελίδες.
 2. Δαφέρμος, Β. Κοινωνική Στατιστική με το SPSS (2005). Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 686 σελίδες.
 3. Κολέζα Ε., Δαφέρμος, Β. (2003). Ψυχολογική Προσέγγιση της Σχέσης των Υποψηφίων Δασκάλων με τα Μαθηματικά. Παιδαγωγική Έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 98 σελίδες.
 4. Δαφέρμος Β. (2008). Παραγοντική Ανάλυση: Διερευνητική με το SPSS και Επιβεβαιωτική με το LISREL, Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, 436 σελίδες.
 5. Δαφέρμος, Β. (2011).Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS, 2011. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 835 σελίδες.
 6. Δαφέρμος Β. (2013). Παραγοντική Ανάλυση με τα SPSS, LISREL, EQS, AMOS και STATA. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 727 σελίδες.
 7. Δαφέρμος Β. (in press, 2017). Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Κοινωνική Έρευνα. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 500 σελίδες.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανάλυσης Δεδομένων, 2007-2009.
 • Είμαι κριτής επιστημονικών εργασιών και άρθρων στο διεθνές περιοδικό THEMES IN EDUCATION.
 • Πρόεδρος 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, Ρέθυμνο,10-13 Σεπτεμβρίου 2009.
 • Μέλος Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, Ρέθυμνο, 10-13 Σεπτεμβρίου 2009.
 • Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 6ου International Conference Political Management , 24-25 Σεπτεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΚΚΟΥ, 18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Κέρκυρα 26-30 Απριλίου 2006. Στο βιβλίο Περιλήψεων του 18ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής.  Κέρκυρα,  26-30 Απριλίου 2006 (σελίδα 194). Βραβευθείσα εργασία, 1ο Βραβείο Διονυσίου Ίκκου. Σαπουνά Β, Schene, Δαφέρμος Β., Θεοδωράκης, Χατζηαρσένης, Λιονής (2006). ‘Επιβάρυνση μελών οικογενειών και άλλων ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με μείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη: Ένα καινούριο πλαίσιο για τη Γενική Ιατρική στην Ελλάδα’. Primary Health Care, Volume 18, Number 3, 113-124, 2006. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τόμος 18, Τεύχος 3, 113-124, 2006.
 • Επισκέπτης Καθηγητής (Academic Visitor) στο Cambridge University UK, Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, από 1-3-11 μέχρι 31-8-11.
 • 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ απονέμεται στους Πατελάρου Αθηνά, Δαφέρμο Βασίλη, Μπροκαλάκη Ηρώ, Μελά Δ. Χρήστο, Κούκια Ευμορφία για την Ερευνητική Εργασία με θέμα: ‘Ετοιμότητα απέναντι στην εφαρμογή της τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής πρακτικής- Μπορούμε να την μετρήσουμε;’ που παρουσιάστηκε στο 24ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Περιεγχειρητικης Νοσηλευτικής ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ στο πόρτο χέλι, από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2013.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Ι.Α.Κ.Ε., με θέμα: ‘Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική’. Ηράκλειο 24-26 Απριλίου 2015.
 • ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ MEΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Επειδή  κατά το παρελθόν ασχολήθηκα ερευνητικά με τους ρητούς αριθμούς περισσότερο από 5 χρόνια, μου ζητήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (η αρμόδια επιτροπή αποτελούνταν από τον Καθηγητή κ. Αδαμόπουλο και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ε. Κολέζα) να υποβάλλω προτάσεις για την αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών στην Α’ Γυμνασίου, κάτι το οποίο και έκανα. Οι προτάσεις μου όπως αναφέρει και η βεβαίωση που επισυνάπτεται, ελήφθησαν σοβαρά  υπ’ όψιν στην αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΥΔΟΞΟΣ»

To Πρόγραμμα «ΕΥΔΟΞΟΣ» είναι ένας υπολογιστικός μικρόκοσμος (πολυμεσική εφαρμογή σε WINDOWS με authoring tool την γλώσσα SUPER LOGO), που υποβοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τις ρητές και κλασματικές έννοιες.  Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε 3 πειραματικές διδακτικές παρεμβάσεις, με 3 φάσεις αξιολόγησης κάθε φορά, η απόδοσή του εκτιμήθηκε με τη διαδικασία Repeated Measures Model και είναι εξ ολοκλήρου δικό μου δημιούργημα. Το πρόγραμμα βοήθησε στην προβολή του Π.Κ. διότι απασχόλησε επανειλημμένα  τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο, όπως επίσης και το διαδίκτυο. (βλ. εφημερίδα των Αθηνών «ΤΑ ΝΕΑ» 1-9-98, εφημερίδα του Ρεθύμνου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 25-26 Ιουλίου 1998, εφημερίδα του Ρεθύμνου «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», Σεπτέμβριος 1998,  εφημερίδα του Ρεθύμνου, «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ», Μάρτιος 1999 και διαδίκτυο στη διεύθυνση : http://ta-nea.dolnet.gr  στις 1-9-1998).

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Για το σύνολο του δημοσιευμένου ερευνητικού μου έργου, οι αναφορές από τα citation indices (Scopus κτλ.) υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 50.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 1. EUROLOGO 93: Logo like Environments: Reflection & Prospects, University of Athens, Departments of Informatics, 28-31 August 1993, Athens Greece.
 2. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π.Τ.Δ.Ε, Ιωάννινα, 23-26 Οκτ. 1993.
 3. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, “Τα μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 10-13 Νοεμβρίου 1997.
 4. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Κομοτηνή, 27-29 Σεπτεμβρίου 2001.
 5. Συμπόσιο με τίτλο: “WE SHARE THEREFORE WE ARE: ON HUMAN DEVELOPMENT, EDUCATION AND CULTURE”. In honour of Professor JEROME S. BRUNER, New York University. University of Crete, Heraklion, 22 October 2002.
 6. Course on Structure Equation Modeling with LISREL by Professor Karl Joreskog and Professor Fan Yang Wallentin from Uppsala University, Sweden. On the 16-18 January 2007. At Athens University of Economics and Business, GREECE.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • ΠΡΩΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 10-11 Απρίλης 1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο Κρήτης.
 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 21-22 Απρίλης 2000, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο Κρήτης.
 • 18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Κέρκυρα 26-30 Απριλίου 2006.  Β. Σαπουνά, A. H. Schene, Β. Δαφέρμος, Π. Θεοδωράκης, Μ. Χατζηαρσένης, Χ. Λιονής. Επιβάρυνση μελών οικογενειών και άλλων ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με μείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη. Στο βιβλίο Περιλήψεων του 18ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής.  Κέρκυρα,  26-30 Απριλίου 2006 (σελίδα 194). Βραβευθείσα εργασία, 1ο Βραβείο Διονυσίου Ίκκου.
 • 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης δεδομένων με διεθνή συμμετοχή, 12-15 Σεπτεμβρίου 2007, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.
 •  5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης δεδομένων με διεθνή συμμετοχή, 12-15 Σεπτεμβρίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο.
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας 14-17 Δεκεμβρίου 2011, Μέγαρο  Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
 •  13ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, 25 – 29 Μαΐου 2011, Φιλοσοφική Σχολή, EθνικόKαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Β. Σαπουνά, A. Παυλάκης, Β. Δαφέρμος, Μ. Χατζηαρσένης, Θ. Σκαλή, Χ. Λιονής. Η επιβάρυνση φροντιστών ασθενών με μείζονες ψυχικές διαταραχές σε Κρήτη και Κύπρο.  Στο βιβλίο Περιλήψεων του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής 30 Νοεμβρίου-02 Δεκεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα (σελίδα 36).
 • 24ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Περιεγχειρητικης Νοσηλευτικής ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ στο πόρτο χέλι, από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2013.
 • 1st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education and Practice, 14-16 November 2013, Athens, Greece, Royal Olympic Hotel.
 • Β. Σαπουνά, Β. Δαφέρμος, Μ. Χατζηαρσένης, Χ. Λιονής. Eπιβάρυνση οικογενειών και φροντιστών ασθενών με μείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη: παρουσίαση και στάθμιση ενός ευρωπαϊκού εργαλείου στα ελληνικά. Στο CD Περιλήψεων του 13ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, 25 – 29 Μαΐου 2011, Φιλοσοφική Σχολή, EθνικόKαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Patelarou, A.E., Dafermos, V., E., Brokalaki, H.,., L., C.D., Patelarou, E.E Koukia, E. Do Greek Nurses adapt positive attitude toward evidence-based practice ? A nationwide cross-sectional Study.RCN International Nursing Research Conference 2014, Glasgow University, Glasgow UK, Wednesday 2 –Friday 4 April 2014.
 • Αθηνά Ε. Πατελάρου, Βασίλης Δαφέρμος, Ηρώ Μπροκαλάκη, Χρήστος Δ. Μελάς, Ευμορφία Κούκια. Ετοιμότητα ως προς την εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής – Μπορεί να μετρηθεί; Πρακτικά στο 24ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Περιεγχειρητικης Νοσηλευτικής ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ στο πόρτο χέλι, από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2013.
 • Patelarou, A.E., Patelarou, E., Brokalaki, H., Dafermos, V., L., Melas, C.D., Koukia, E. Do Europian Community Nurses Embrace Evidence-Based Practice ? A Systematic Review. Proceedings 1st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education and Practice, 14-16 November 2013, Athens, Greece, Royal Olympic Hotel.
 • Β.Σαπουνά, Β. Δαφέρμος, Δ. Σκαλή, Μ. Χατζηαρσένης, Χ. Λιονής. O αντίκτυπος της άτυπης φροντίδας ασθενών με ψυχική διαταραχή: αναφορά στο χρόνο που αφιερώνουν οι οικογενειακοί φροντιστές.  Στο βιβλίο Περιλήψεων του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας 14-17 Δεκεμβρίου 2011, Μέγαρο  Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (σελίδα 25).

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συμμετοχή στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα τα οποία  χρηματοδοτήθηκαν από το Πανεπιστημίου Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

 1. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ερευνητικό πρόγραμμα του Καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Μιχάλη Βάμβουκα με τίτλο «Ικανότητα μαθητών ηλικίας 10-14 ετών στην κατανόηση της μεταφορικής και αλληγορικής σημασίας λέξεων και φράσεων (παροιμιών)», κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 (Απρίλιος- Αύγουστος 1988).
 2. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ερευνητικό πρόγραμμα του Καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Μιχάλη Βάμβουκα με τίτλο «Στάσεις γονέων κατά την αγωγή των παιδιών τους», κατά το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 (Ιανουάριος – Απρίλιος 1992).
 3. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ερευνητικό πρόγραμμα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Πέλλας Καλογιαννάκη με τίτλο «Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση», κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. ( Αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί στη μονογραφία της κ. Π. Καλογιαννάκη με τίτλο «Έλληνες μαθητές του Δημοτικού και Πολιτική Κοινωνικοποίηση, εμπειρική έρευνα και διεθνής αναφορά», Εκδόσεις Μιχ. Π. Γρηγόρη, 1993).
 4. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση με τίτλο “The Transformation of Environmental Activism” κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1998-99 (1-3-99 μέχρι 31-3-99).
 5. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση με τίτλο “Grassroots Environment Action and Sustainable Development in Southern Europe” κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1997-98 (Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν δημοσιευθεί στη μονογραφία της κ. Μ. Κούση με τίτλο «Protest- Case Analysis: A Methodological Approach for the Study of Grassroots Environmental Mobilizations” έκδοση του CENTER FOR RESEARCH ON SOCIAL ORGANIZATION WORKING PAPER SERIES, May 1998, # 570. Στην σελ. 1 αυτής της έκδοσης αναφέρονται τα ονόματα των ερευνητών που συμμετείχαν και επομένως του υπογράφοντα).
 6. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης ερευνητικό πρόγραμμα του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Φίλιππου Νικολόπουλου με τίτλο «Κοινωνικοοικονομικές Δομές, Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικολογικά Προβλήματα: Η περίπτωση της Κρήτης» κατά το χρονικό διάστημα  Οκτώβριος 1996- Οκτώβριος 1997.
 7. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Μηνά Σαματά  με τίτλο «Πρυτανικές Εκλογές του 1996 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Παράγοντες επιρροής ψήφου» κατά το χρονικό διάστημα  από 1-5-96 μέχρι 30-5-96.
 8. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση με τίτλο “Sustainability, Democracy and Locality: Community Identity in the Sustainability  Transition” (Ιούνιος 1998).
 9. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας- Οίκησης (ΔΕΠΟΣ) και το Διεθνές Κέντρο Ιστορικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών (ΔΙΚΙΠΟΚΕ), με τίτλο «Δειγματοληπτική Απογραφή του Ιστορικού Κέντρου της Κέρκυρας και Κοινωνιολογική Έρευνα των Υφισταμένων Προβλημάτων, Προοπτικών και Επιπτώσεων της Ανάπλασης του Κέντρου επί του Πληθυσμού», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Φ. Νικολόπουλο, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2001 – Οκτωβρίου 2002. Η έρευνα εγκρίθηκε από τριμελή επιτροπή της ΔΕΠΟΣ, με επικεφαλής το Δρ. Δημήτρη Εμμανουήλ.
 10. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων για την εκτίμηση των αναγκών Υγείας, στην Ψυχική Υγεία και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση», για το χρονικό διάστημα 5-7-07 μέχρι και 10-9-07.

 

MH  AYTONOMO ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ)

Κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο ΦΚΣ, μου ανετέθη νόμιμα (από μέλη του ΔΕΠ του ΦΚΣ και διδάσκοντες με το 407 ΠΔ), η διδασκαλία και η εποπτεία του εργαστηριακού μέρους των  παρακάτω 8 εξαμηνιαίων μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φ.Κ.Σ και με βάση το άρθρο, 48 παρ. 12 του Ν. 1404/83. Τα μαθήματα αυτά  έγιναν στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Φ.Κ.Σ, περιλαμβάνουν δε την εκτέλεση εργασιών  εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας στατιστικών δεδομένων με προγράμματα ποσοτικής στατιστικής ανάλυσης (κυρίως του SPSS) και προγράμματα ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (WINMAX, NUD*IST VIVO) και με ομάδες φοιτητών οι οποίες παραδίδουν εργασίες εφαρμογών  στον διδάσκοντα :

 1. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Φ. Νικολόπουλου το οποίο είχε τίτλο «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής έρευνας»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1994-95.
 2. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Φ. Νικολόπουλου το οποίο είχε τίτλο «Μεθοδολογία και Τεχνικές  έρευνας της Κοινωνιολογίας»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1995-96.
 3. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος της Επίκουρης Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας κ. Αικ. Μαριδάκη – Κασσωτάκη το οποίο είχε τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία: Θεωρίες για τη Γνωστική Ανάπτυξη»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1996-97.
 4. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος της Επίκουρης Καθηγήτριας  Ψυχολογίας κ. Κορίνας Κουφάκου και της (συν)διδάσκουσας  αυτό το μάθημα   κ. Χριστίνας Παπαηλιού το οποίο είχε τίτλο «Εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων στην Ψυχολογία- Πρακτική άσκηση»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1998-99.
 5. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα  με  τίτλο «Διαδικασίες κατασκευής πολιτικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001.
 6. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα  με  τίτλο «Πρακτικές ονοματοθεσίας στην Ελλάδα»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001.
 7. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα  με  τίτλο «Κατασκευή πολιτικών ταυτοτήτων: Θρησκεία και Πολιτική στην Ελλάδα»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.
 8. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα  με  τίτλο «Μεθοδολογικά προβλήματα ταξικής ανάλυσης στην Ελλάδα»,  και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) στο ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Π.Κ.   (46 μαθήματα).

 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εφαρμογές», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006, ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εφαρμογές», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εφαρμογές», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Π.Κ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού, ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Π.Κ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού, και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Π.Κ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, και το Λέκτορα κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών»,  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Π.Κ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Π.Κ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστημών I», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 και το φροντιστήριο αυτού (Eργαστήριο SPSS) ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστημών II», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Εμπειρική Εφαρμογή με το SPSS”, ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστημών I», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 και το φροντιστήριο αυτού (Eργαστήριο SPSS) ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστημών II», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Εμπειρική Εφαρμογή με το SPSS”, ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστημών I», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Εμπειρική Εφαρμογή με το SPSS”, ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως διδάσκων με το Π.Δ. 407.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Εμπειρική Εφαρμογή με το SPSS”, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Εμπειρική Εφαρμογή με το SPSS”, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Εμπειρική Εφαρμογή με το SPSS”, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Εμπειρική Εφαρμογή με το SPSS”, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Στατιστικές Διαδικασίες με τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA”, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Στατιστικές Διαδικασίες με τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA”, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Π.Κ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κώστα Λάβδα.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του  Π.Κ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 σε συνεργασία με τον Καθηγητή Νικόλαο Παπαδάκη.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS και STATA), ως  Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Στατιστικές Διαδικασίες με τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA”, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, καθώς επίσης και το  σεμινάριο “Στατιστικές Διαδικασίες με τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA”, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Παραγοντική Ανάλυση και Structural Equation Modeling», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, καθώς επίσης και το  σεμινάριο ‘Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Κοινωνική Έρευνα’, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το υποχρεωτικό, με νέο περιεχόμενο πλέον μάθημα  «Descriptive and Inferential Statistics», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, καθώς επίσης και το  σεμινάριο ‘Repeated Measures and LogLinear Models’, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.
 • Έχω διδάξει το μάθημα  «Παραγοντική Ανάλυση και Structural Equation Modeling», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, καθώς επίσης και το  σεμινάριο ‘Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Πολιτική Έρευνα, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Ήμουν αξιολογητής, μέλος τριμελούς ή επταμελούς Επιτροπής στις παρακάτω διατριβές:

 1. Παρχαρίδης Σιλβέστρος. Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Μάρτιος 2007.
 2. Κανδεράκη Μαρία. Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2007.
 3. Ράλλη Ιωάννα- Αγαθή, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΔΕΙΚΤΕΣ BENCHMARKS, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, 2008 .
 4. Ψυχαράκη Ουρανία, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2009.
 5. Βιβιλάκη Βικτώρια, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο : Επιλόχεια κατάθλιψη σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2011.
 6. Φλουρής Γιώργος, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2011.
 7. Σγούρογλου Αναστασία, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Μάιος, 2012.
 8. Σακελαρίδης Αθανάσιος, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγικές Αξιολόγησης του Ανθρώπινου  Δυναμικού  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Ιούνιος, 2015.
 9. Ατσαλή Άννα, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ; Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο, (2015).
 10. Βυζιργιαννάκης Δημήτριος, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, (2013).
 11. Σπυριδάκη Ειρήνη, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘OBESITY, CHRONIC LOW GRADE INFLAMMATION and COGNITION IMPAIRMENT’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο (2015).
 12. Πατελάρου Αθηνά, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ’. ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αθήνα 2015.
 13. Σαπουνά Βασιλική, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο (25-1-2016).

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ MASTER

Επιβλέπων Καθηγητής στις παρακάτω διατριβές Master και PhD.:

 1. Σοφράς Κυπριανός, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: ‘Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ, ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ’. Τμήμα Ιατρικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φεβρουάριος 2007.
 2. Βυζιργιαννάκης Δημήτριος, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: ‘ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΚΡΑΤΟΣ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2008.
 3. Τσαγκαράκης, Χρυσοβαλάντης Σπυρίδων, Μεταπτυχιακή Εργασία με τίτλο: «ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2009.

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΝ  ΕΞΕΛΙΞΕΙ

 1. Αλεξίου Νικόλαος Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ FINDING GROUPS FROM DATA: DISCRIMINANT ANALYSIS, CLUSTER ANALYSIS, CORRESPONDENCE ANALYSIS, MULTIDIMENSIONAL SCALING’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, (2013).
 2. Γκολέμη Ζαχαρένια Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, (2016).
 3. Σφακιανάκης Θεόδωρος, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, (2016). Σφακιανάκης Θεόδωρος, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: ‘ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ’. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, (2016).
 4. Μαρκάκη Ειρήνη, Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: “Διαστάσεις του φαινομένου “Διαρροής Εγκεφάλων” (Brain Drain) στην Κρήτη από το έτος 2008 μέχρι σήμερα”. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο, (2016).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Συμμετείχα επίσης ως επιμορφωτής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος της Οδύσσειας «Το Νησί των Φαιάκων» που είχε σαν στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση διεξήχθη κατά την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 1999 και  τη γενική ευθύνη είχε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Β. Μακράκης.
 • Με απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σεπτέμβριος, 2001) κρίθηκα πιστοποιημένος επιμορφωτής στο Πρόγραμμα «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που στοχεύει στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της χώρας στη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Με ανάλογη απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ύστερα από πρόταση που υπέβαλλα, κρίθηκε κατάλληλο να συμμετάσχει στο παραπάνω πρόγραμμα και το εργαστήριο Η/Υ του Φ.Κ.Σ.
 • Συμμετείχα ως επιμορφωτής στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» το δίμηνο Σεπτεμβρίου- Αυγούστου 2002, στο Κέντρο Στήριξης και Επιμόρφωσης ΕΡΓ. Η/Υ ΦΚΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (κωδικός προγράμματος 46-8642-1).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΚΣ

Θεωρώ ότι στα 15 χρόνια της παραμονής μου στο ΦΚΣ, προσέφερα ευρεία, συστηματική και βαθιά υποστήριξη στους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος αυτού. Αναφέρομαι βέβαια στους υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας αρκετοί από τους οποίους είναι σήμερα επίλεκτα μέλη της Ακαδημαϊκής και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, εν γένει. Θα αναφέρω αρχικά εκείνους στους οποίους προσέφερα βοήθεια στο στατιστικό και στο μεθοδολογικό επίπεδο:

 1. Ανδρεαδάκης Νικόλαος, με διατριβή στη γνωστική περιοχή «Διδακτική Μαθηματικών», εμπειρική έρευνα στο μεγαλύτερο μέρος της, σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 2. Γλαμπεδάκης Μιχαήλ, με διατριβή στη γνωστική περιοχή «Στατιστική στην Εκπαίδευση», σήμερα Καθηγητής Α΄ βαθμίδας στο ΤΕΙ Αθηνών.
 3. Δημητράσκος Κωνσταντίνος, με διδακτορικό στη γνωστική περιοχή «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών», σήμερα Σχολικός Σύμβουλος Μέσης Εκπαιδεύσεως Νομού Ηρακλείου.
 4. Σεμιτέκολου Μαριαλένα, έπειτα διδάκτορας στην Ψυχολογία και Διδάσκων με το Π.Δ. 407 στο ΦΚΣ του Π.Κ.
 5. Παπασταθόπουλος Ευστάθιος, έπειτα διδάκτορας στην Ψυχολογία., και Διδάσκων με το Π.Δ. 407 στο ΦΚΣ, του Π.Κ.
 6. Μαρκοδημητράκη Μαρία, έπειτα διδάκτορας στην Ψυχολογία., και Διδάσκων με το Π.Δ. 407 και σήμερα Επίκουρη καθηγήτρια στο ΠΤΠΕ του Π.Κ.
 7. Μαζοκοπάκη Κάτια, έπειτα διδάκτορας στην Ψυχολογία.

Εκτός από τους παραπάνω επιστήμονες στους οποίους προσέφερα ουσιαστική βοήθεια, θεωρώ ότι προσέφερα επίσης βοήθεια, πλην σε μικρότερο βαθμό και στους παρακάτω υποψήφιους (τότε) διδάκτορες:

 1. Δρακάκης Νικόλαος, με διατριβή στην Κοινωνιολογία. Σε εκείνον προσέφερα βοήθεια μόνο στο τεχνικό επίπεδο καθώς η διατριβή του δεν αφορούσε εμπειρική έρευνα. Σήμερα υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση ως Καθηγητής.
 2. Καμαριανός Ιωάννης, με διατριβή επίσης στην Κοινωνιολογία. Σε εκείνον προσέφερα βοήθεια στο στατιστικό και στο μεθοδολογικό επίπεδο μόνο στην πρώτη φάση της εργασίας του, διότι στην δεύτερη φάση, μετέβη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
 3. Γούγα Ζέτα, με διατριβή επίσης στην Κοινωνιολογία. Και για εκείνη ισχύουν τα ίδια που ανέφερα για τον κ. Καμαριανό (σύζυγό της). Μετέβη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, όπου σήμερα είναι μόνιμο μέλος του Ειδικού Προσωπικού.
 4. Σίμος Άκης, με διατριβή στην Ψυχολογία. Και σε εκείνον προσέφερα βοήθεια στο μεθοδολογικό και στατιστικό επίπεδο και μόνο στην πρώτη φάση της διατριβής του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική, και σήμερα είναι Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Παν. Κρήτης.
 5. Χατζοπούλου Λίτσα, με διατριβή στη Λογοτεχνία. Σε εκείνη προσέφερα βοήθεια μόνο στο επίπεδο της Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στη χρήση των Η/Υ τύπου Macintosh, στους επεξεργαστές κειμένου για υπολογιστές αυτού του τύπου και στα προγράμματα αναζήτησης στο διαδίκτυο. Κατόπιν Εντεταλμένη Επίκουρος Καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ[3]:

Η εμπλοκή μου στα ερευνητικά προγράμματα που προανέφερα είχε να κάνει με την καλλιέργεια ενός ευρέως φάσματος στατιστικών αναλύσεων. Περίπου το ίδιο συνέβη και με τη θεματική των εκπαιδευτικών μαθημάτων που μου ανετέθησαν. Τέλος, στις στατιστικές αναλύσεις των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματoς ΦΚΣ, έκανα εφαρμογή ικανού αριθμού στατιστικών τεχνικών οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα προχωρημένες. Για παράδειγμα, οι τεχνικές Categorical Regression και Monte Carlo Method, τις οποίες εφάρμοσα για την ανάλυση των δεδομένων υποψήφιας δρος του Τομέα Θεωρίας και  μεθοδολογίας. Για να αποφύγω επομένως, την κουραστική για τον αναγνώστη επανάληψη των μεθόδων και τεχνικών (αφού υπάρχει σε αρκετό βαθμό επικάλυψη μεθόδων και τεχνικών ανάμεσα στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχα, στην εμπλοκή μου με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και στα εργαστηριακά μαθήματα που προσέφερα), θα αναφέρω επιγραμματικά τους τίτλους των στατιστικών μεθόδων και τεχνικών τις οποίες  χρησιμοποίησα:

 1. Έλεγχος κανονικότητας (tests Kolmogorov-Smirnov, Shapiro- Wilk, Lilliefors).
 2. CROSSTABS, δείκτες ανάμεσα σε κατηγορικές και τακτικές μεταβλητές και σε συνδιασμούς αυτών , (Kappa, Somer’s d, MacNemar, eta κτλ).
 3. Παραμετρική Διαδικασία Χ2. Μη παραμετρική one way X2 διαδικασία.
 4. Έλεγχος Ομοιογένειας (LEVENE TEST).
 5. Two independent Groups t-Test, one sample t-test, paired t-test.
 6. Έλεγχος Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
 7. Μονοπαραμετρική ανάλυση διασποράς (One way ANOVA).
 8. Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) με περισσότερους από ένα παράγοντες.
 9. Γραφικές αναπαραστάσεις (Line Plots, Histogramms, Box-plots, Q-Q Plots, Error Bar Charts, residual plots).
 10. Μονοδιάστατα Μοντέλα Επαναληπτικών Μέτρων (UNIVARIATE REPEATED MEASURES).
 11. Πολυδιάστατα Μοντέλα Επαναληπτικών Μέτρων (MULTIVARIATE REPEATED MEASURES MODELS).
 12. Μοντέλα λογαριθμογραμμικής ανάλυσης (Log-linear analysis, Model Selection, Logit analysis).
 13. Πιθανοθεωρητικά Στατιστικά Μοντέλα για μικρά δείγματα (Fisher Exact Tests, Monte Carlo Methods).
 14. Απλή Ανάλυση Αντιστοιχιών (Simple correspondence analysis).
 15. Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοιχιών (Dual scaling).
 16. Ανιούσα Ιεραρχική Ανάλυση συστοιχιών (Hierarchical cluster analysis)
 17. Αριθμητική Παραγοντική Ανάλυση (Numerical Factor Analysis)
 18. Κατηγορική Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Categorical Principal Components Analysis).
 19. Profile Analysis
 20. Κατηγορική Παλινδρομική Ανάλυση (Categorical regression analysis).
 21. Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων με τη βοήθεια των προγραμμάτων WIN_MAX  και NUD*IST VIVO 1.1).

Να σημειωθεί επίσης, ότι σε αρκετές περιπτώσεις ερευνών, πέρα από τις τεχνικές που προανέφερα είχα την ευθύνη του δειγματοληπτικού ελέγχου, της οικοδόμησης του ερωτηματολογίου έρευνας, της κωδικοποίησης των δεδομένων, της συνένωσης των δεδομένων (merge), που προέρχονταν από διαφορετικές χώρες σε μια ενιαία βάση στο SPSS και γενικά ανέλαβα τη συνολική ευθύνη του μεθοδολογικού σχεδιασμού αρκετών από τις παραπάνω έρευνες[4].

H ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΚΣ[5]

Όμοια με τους μεταπτυχιακούς προσέφερα, επίσης, ευρύτατη και ουσιαστική βοήθεια στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματoς αυτού. Μια ματιά στα δύο ογκώδη Βιβλία Εργασιών του Εργαστηρίου Η/Υ του ΦΚΣ είναι αρκετή για να διαπιστωθεί η αλήθεια του παραπάνω ισχυρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση του ΦΚΣ με ομόφωνη απόφασή της, στις 23-6-1999, μου αναγνωρίζει  29 κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων στις θεματικές περιοχές του Εναλφαβητισμού στους Η/Υ και της Στατιστικής για Κοινωνικές Επιστήμες (επισυνάπτεται σχετικό απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ). Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο το οποίο αν μη τι άλλο προσδιορίζει την ποιότητα της προσφοράς μου στο Τμήμα. Είναι η μετέπειτα πορεία όλων εκείνων των παιδιών του ΦΚΣ, τα οποία πέρασαν από το εργαστήριο Η/Υ του ΦΚΣ ως συνεργάτες μου. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία  όχι μόνο πέτυχαν  στις μεταπτυχιακές εξετάσεις διάφορων Τμημάτων, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αρίστευσαν. Ας δούμε αναλυτικά:

 1. Πλατανάκης Χάρης, συνεργάτης του εργαστηρίου Η/Υ επί διετία, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, υπότροφος του Βρετανικού κράτους.
 2. Φιολιτάκη Μαρία, συνεργάτιδα του εργαστηρίου Η/Υ επί 3 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΦΚΣ. Πρόσφατα έλαβε υποτροφία του Τμήματος.
 3. Ψαρομίληγκος Νίκος, συνεργάτης του εργαστηρίου Η/Υ επίσης  επί 3 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα, μεταπτυχιακός φοιτητής του ΦΚΣ.
 4. Σπανακά Μαντώ, συνεργάτιδα του εργαστηρίου Η/Υ επί 3 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εισήχθη πρώτη στις μεταπτυχιακές εξετάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, και μάλιστα στο αντικείμενο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
 5. Μποζαντζή Έφη, συνεργάτιδα του εργαστηρίου Η/Υ επί 3 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εισήχθη και αυτή πρώτη στις μεταπτυχιακές εξετάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος ΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο αντικείμενο « ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ».
 6. Ροζάκη Δώρα. Υπήρξε συνεργάτης του εργαστηρίου Η/Υ επί 4 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Πρώτη επιτυχούσα στις εξετάσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Π.Κ., για  την πρόσληψη ατόμων με αρμοδιότητα την καταχώρηση στοιχείων σε βάσεις δεδομένων του στατιστικού προγράμματος SPSS (Οκτώβριος, 1999). Η κ. Ροζάκη ήταν επίσης η πρώτη και μοναδική επιτυχούσα στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) κατά το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002 στο αντικείμενο «ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»[6].
 7. Μπεναβέλη Εύα. Δεύτερη επιτυχούσα στις εξετάσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Π.Κ. για την πρόσληψη ατόμων με αρμοδιότητα την καταχώρηση στοιχείων σε βάσεις δεδομένων του στατιστικού προγράμματος SPSS (Οκτώβριος, 1999), μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 8. Νικολιδάκη Σοφία, συνεργάτιδα του εργαστηρίου Η/Υ επί 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών του Π.Κ. και πρώτη στη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό για την πρόσληψη μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ του ίδιου Τμήματος. Να σημειωθεί δε ότι το αντικείμενο εργασίας για την παραπάνω θέση ήταν: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».
 9. Χριστοδουλάρα Αγγελική, συνεργάτιδα του εργαστηρίου Η/Υ επί 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών του Π.Κ.
 10. Καλαντζής Γιώργος, συνεργάτης του εργαστηρίου Η/Υ επί 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, διδάκτορας του Φ.Κ.Σ.
 11. Πρατικάκη, Σούλα, συνεργάτιδα του εργαστηρίου Η/Υ επί 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, υποψήφια διδάκτορας του ΦΚΣ στην Ψυχολογία.

 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  MOY ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Φ.Κ.Σ:

 • Το εργαστήριο στο οποίο εργαζόμουν καθημερινά επί 16 χρόνια (Εργαστήριο Η/Υ του Φ.Κ.Σ), το δημιούργησα ο ίδιος. Ας μου επιτραπεί να πω από το μηδέν. Στο εργαστήριο αυτό έγιναν τα μαθήματα που προανέφερα, διεξάγονταν οι έρευνες των Κοινωνικών Επιστημόνων που συμμετείχαν σε Ευρωπαϊκά ή μη Προγράμματα και χρησιμοποιούνταν από τους φοιτητές του Τμήματος για την εκπόνηση των εργασιών που έπρεπε να παραδώσουν στους Διδάσκοντες του ΦΚΣ. Στο εργαστήριο αυτό υπάρχει βιβλιοθήκη με 230 περίπου εγχειρίδια Εφαρμοσμένης Στατιστικής, manuals στατιστικών προγραμμάτων για ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους (SPSS, LISREL, WIN_MAX, NUD*IST) και βιβλίων Πληροφορικής τα οποία είναι προσβάσιμα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους. Επίσης τo εργαστήριο αυτό παρείχε συνεχή τεχνική υποστήριξη σε όλα τα μηχανήματα του Τμήματος (περίπου 85 κομμάτια, Η/Υ, Laser printers, Scanners κτλ.), τα οποία βρίσκονταν στη Γραμματεία του Φ.Κ.Σ, στα γραφεία των Καθηγητών, στο γραφείο των Μεταπτυχιακών φοιτητών, στο μικρό εργαστήριο του Τμήματος (Minilab), στο Προεδρείο του Τμήματος, και στο νέο εργαστήριο Ψυχολογίας του Φ.Κ.Σ.
 • Κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο τμήμα ΦΚΣ του Π.Κ. δημιούργησα την τεχνική υποδομή τριών εργαστηρίων και μιας αίθουσας εκτυπώσεων (minilab):
 • του Εργαστηρίου Η/Υ,
 • του Εργαστηρίου Ψυχολογίας,
 • του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης (αυτό το οργανώσαμε από κοινού με το συνάδελφο κ. Γ. Ακουμιανάκη).
 • Της αίθουσας εκτυπώσεων, ή όπως λέγεται διαφορετικά, του μικρού εργαστηρίου του Τμήματος (minilab) στο οποίο εργάζονται οι διδάσκοντες με το Π.Δ.. 407.
 • Είχα καταθέσει συνολικά 51 προτάσεις στη Γ.Σ του ΦΚΣ για την εκπαιδευτική και λειτουργική αναβάθμιση του Τμήματος (βλ. Πρακτικά της Γ.Σ του Φ.Κ.Σ και εγγραφές στο Πρωτόκολλο που τηρείται στη Γραμματεία του ΦΚΣ).
 • Το 1987 που διορίστηκα στο Τμήμα δεν υπήρχε ούτε ένας Η/Υ στο Τμήμα. Μόνον γραφομηχανές. Δημιούργησα την τεχνική υποδομή στη Γραμματεία του Τμήματος και στο εργαστήριο Η/Υ και σ’αυτό το τελευταίο έκανα την εκπαίδευση:
  • του συνόλου σχεδόν των μελών ΔΕΠ του ΦΚΣ σε ό,τι αφορά θέματα εναλφαβητισμού στους Η/Υ και προγραμμάτων λογισμικού (λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές τύπου Macintosh και PC, επεξεργαστές κειμένου, Browsers).
  • των στελεχών της Γραμματείας του Φ.Κ.Σ, σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και καταλογράφησης φοιτητών.
  • ενός μεγάλου αριθμού στελεχών των Τμημάτων, Φιλολογίας, Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Παιδαγωγικού Δ.Ε και Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
  • των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας σε προγράμματα βάσεων δεδομένων, λειτουργικών συστημάτων και επεξεργαστών.
  • Ένα χρόνο μετά το διορισμό μου στο Φ.Κ.Σ (Απρίλιος 1987), υπέβαλλα τεκμηριωμένη πρόταση στο τότε ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π.Κ. για τη δημιουργία δικτύου δεδομένων και την εγκατάσταση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για τις Σχολές  του Ρεθύμνου. Εκπαιδεύτηκα για το σκοπό αυτό στο Ηράκλειο επί 3μηνο, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Π.Κ. και συμμετείχα στην επιτροπή της Συγκλήτου (κ.κ. Τάσος Ξεπαπαδέας, Μιχάλης Τζεκάκης και Βασίλης Δαφέρμος) που είχε την ευθύνη της οικοδόμησης του εν λόγω δικτύου στις Σχολές και τα Τμήματα του Ρεθύμνου.
  • Το Σεπτέμβριο του 2002, με πρόταση που υπέβαλλα σε συνεργασία με την Πρόεδρο του ΦΚΣ κ. Σταυρούλα Τσινόρεμα στην Περιφέρεια Κρήτης εγκρίθηκε η προμήθεια 2 SERVERS (ενός WEB SERVER και ενός APPLICATION SERVER), οι οποίοι πληρώθηκαν με λεφτά της Περιφέρειας και προσφέρθηκαν στο ΦΚΣ δωρεάν. Στον WEB SERVER βασίζεται σήμερα ολόκληρη η δικτυακή υποδομή του ΦΚΣ (sites, ιστοσελίδες, μεταπτυχιακά προγράμματα, διατμηματικά προγράμματα κτλ), στο δε APPLICATION SERVER τοποθετήθηκαν όλα τα προγράμματα εφαρμογών που χρησιμοποιεί το ΦΚΣ.
 • Υπήρξα μέλος ενός αριθμού επιτροπών στη διάρκεια της θητείας μου στο τμήμα ΦΚΣ (μέλος επιτροπής κτιρίων, δύο φορές μέλος επιτροπής μετακόμισης του ΦΚΣ από τα Περιβόλια στα κτίρια της Διοίκησης και από εκεί στα δικά του κτίρια, μεταφέροντας όλους τους Η/Υ του Τμήματος, των εργαστηρίων και των Καθηγητικών γραφείων με το δικό μου αυτοκίνητο και φυσικά χωρίς να ζητήσω οικονομική αμοιβή).
 • Έχω συμμετάσχει στη διαδικασία υποβολής προτάσεων 5 ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος ΦΚΣ, σε ό,τι αφορά τεχνικά θέματα, συνεργαζόμενος με την Πρόεδρο του Τμήματος κ. Σ. Τσινόρεμα. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω προτάσεις είχαν αίσιο αποτέλεσμα (βλ. σχετικές εγκρίσεις στη Γραμματεία του ΦΚΣ).
  • Τέλος, έχω προσφέρει (φυσικά  δωρεάν)  4 εκπαιδευτικά  σεμινάρια εναλφαβητισμού στους Η/Υ και στη χρήση πολυμέσων (δύο για μαθητές Δημοτικού και δύο για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου) στα παιδιά των εργαζομένων του Πανεπιστημίου μας, διάρκειας 6 διδακτικών εβδομάδων  (Ρέθυμνο, καλοκαίρια του 1998 και 1999).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στα 17 πρώτα χρόνια της θητείας μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχα ως τακτικό μέλος σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό επιτροπών. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές:

 • Έχω συμμετάσχει σε εισηγητική επιτροπή εκλογής μέλους ΕΔΤΠ στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (1993, δεν εξελέγη υποψήφιος).
 • Έχω συμμετάσχει σε εισηγητική επιτροπή εκλογής μέλους ΕΔΤΠ στο Τμήμα Φιλολογίας του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (1994, εξελέγη ο κ. Γ. Μοτάκης).
 • Έχω συμμετάσχει σε εισηγητική επιτροπή εκλογής μέλους ΕΤΕΠ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (1994, εξελέγη η κ. Μαίρη Παπαδάκη).
 • Έχω συμμετάσχει σε εισηγητική επιτροπή εκλογής μέλους ΕΔΤΠ στο Τμήμα ΦΚΣ του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (1999, εξελέγη η κ. Σ. Τζιανουδάκη).
 • Έχω συμμετάσχει σε εισηγητική επιτροπή εκλογής μέλους ΕΔΤΠ στο Οικονομικό Τμήμα του Π.Κ. (2000, εξελέγη ο κ. Π. Δράκος).
 • Έχω συμμετάσχει σε επιτροπή μονιμοποίησης μέλους ΕΔΤΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (1999, μονιμοποιήθηκε η κ. Ροδούλα Ανδρουλιδάκη).
 • Έχω συμμετάσχει σε επιτροπή μονιμοποίησης μέλους ΕΤΕΠ στο Οικονομικό Τμήμα του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (2002, μονιμοποιήθηκε ο κ. Περικλής Δράκος).
 • Έχω συμμετάσχει σε εισηγητική επιτροπή εκλογής μέλους ΕΤΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (2002, δεν εξελέγη υποψήφιος).
 • Έχω συμμετάσχει για δεύτερη φορά σε εισηγητική επιτροπή εκλογής μέλους ΕΤΕΠ στο Τμήμα ΦΚΣ του Π.Κ. ως τακτικό μέλος (2002, εξελέγη ο κ. Γ. Ακουμιανάκης).
 • Έχω συμμετάσχει από πλευράς ΦΚΣ ως μέλος της επιτροπής που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και στη συνέχεια διενήργησε διεθνή διαγωνισμό στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2001-2003) », την περίοδο Μάϊος- Νοέμβριος 2003.
 • Έχω συμμετάσχει από πλευράς Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, ως μέλος της επιτροπής που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και στη συνέχεια διενήργησε διεθνή διαγωνισμό στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», την περίοδο Μάϊος- Οκτώβριος 2003.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

    Κατέχω σημαντικές γνώσεις σε ό,τι αφορά, κατά πρώτον, τα στατιστικά πακέτα για Κοινωνικές Επιστήμες, και κατά δεύτερον, στην τεχνολογία των Η/Υ, τα  λειτουργικά  συστήματα, τα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, τις νέες τεχνολογίες, τα δίκτυα μικροϋπολογιστών  και τα πολυμέσα:

 1. Γνωρίζω, ιδιαίτερα καλά, τα στατιστικά πακέτα SPSS 23.0, SPSS CHAID, SPSS DIAMOND, STATISTICA, MINITAB, SPSS EXACT TESTS, QI ANALYSTANSWER TREE, STATGRAPH, AMOS, SPLUS, LISREL 8.8 και EQS 6.2. και STATA.
 2. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων για Κοινωνικές Επιστήμες γνωρίζω, επίσης σε  υψηλό βαθμό, τα προγράμματα MAD 4.0., WIN_MAX, και NUD*IST VIVO 1.0.
 3. Γνωρίζω τα Λειτουργικά Συστήματα DOS 6.0, WINDOWS 2000, WINDOWS NT, FINDER for MACINTOSH και UNIX.
 4.  Γνωρίζω τους επεξεργαστές κειμένου ABC-WRITER, MACWRITE, WORD FOR WINDOWS 9.0, WORD PERFECT, WORD STAR 2000, QUARKX PRESS FOR MAC, και ολόκληρο το πακέτο OFFICE 2003.
 5. Γνωρίζω τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, ADOBE PHOTOSHOP, και COREL.
 6. Γνωρίζω τα προγράμματα ACROBAT READER και WRITER καθώς επίσης και το πρόγραμμα επεξεργασίας μαθηματικών συμβόλων και πινάκων MATHTYPE 5.2 και MATHTYPE 6.7.
 7. Γνωρίζω το μεταφραστικό πρόγραμμα  MACLINK 8.0 ανάμεσα στα λειτουργικά συστήματα MACINTOSH ΚΑΙ PC , καθώς επίσης και το πρόγραμμα SYSTRAN 4.0.
 8.  Γνωρίζω τα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο NETSCAPE, INTERNET EXPLORER, Google και Microsoft OUTLOOK.
 9. Γνωρίζω τις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, FORTRAN και τις με παιδαγωγική φιλοσοφία γλώσσες THERRAPIN LOGO FOR MAC και COMENIUS LOGO με την οποία έχω πραγματοποιήσει την πολυμεσική εφαρμογή «ΕΥΔΟΞΟΣ».
 10. Γνωρίζω τα προγράμματα εγγραφής οπτικών δίσκων, WIN_on CD, NERO 6.0 και GOLD 3.0.
 11. Γνωρίζω τα προγράμματα βάσεων δεδομένων και λογιστικών φύλλων FILEMAKER FOR MAC, dBASE III Plus, τον compiler summer 87, το EXCEL και την ACCESS.
 12. Γνωρίζω ακόμη, τα προγράμματα συγγραφής εκπαιδευτικού λογισμικού TOOLBOOK, και HYPER STUDIO.
 13. Τέλος, γνωρίζω αρκετά καλά, τα Προγράμματα Μαθηματικής Ανάλυσης MATHEMATICA, MATLAB, και MAPLE.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥΣ

 1. Δρυγιανάκης Σταύρος-Δημήτριος. Στη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: “H ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΑ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΤΙΤΙΔΑ C  (HCV)”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο 2001.
 2. Παπαδομιχελάκης Δημοσθένης. Στη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο ‘ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ’, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1999.
 3. Περικλειδάκης Γεώργιος. Στη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο:  «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 10 ΕΤΩΝ (Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ- ΔΥΣΑΡΥΘΜΙΑ», Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1998.
 4. Σιταρένιου Δήμητρα. Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο : «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ»,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 2003.
 5. Σεμιτέκολου Μαριαλένα.  Στη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΔΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ –ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Ρέθυμνο, 2002.
 6. Αντωνάκης Ιωάννης. Στη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο:  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1997.
 7. Ψωμά Στέλλα. Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο : « ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ», Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1995.
 8. Αυγενάκη Ουρανία. Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο : « ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1996.
 9. Μαρκοδημητράκη Μαρία. Στη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ : ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΖΕΥΓΟΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΚΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Ρέθυμνο, 2003.
 10. Σπανακά Αδαμαντία. Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο : «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ..Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1999.
 11. Μποζαντζή Ευσταθία. Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ». Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 2001.
 12. Κοξαράκη Μαρία. Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο: «Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ», Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1998.
 13. Δημητράσκος Κωνσταντίνος. Στη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Ρέθυμνο, 1992.
 14. Ατσαλή Άννα, Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο : «Η ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 2003.
 15. Χατζάκη Μαρία. Στη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο : “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο, 1999.
 16. Παπασταθόπουλος Ευστάθιος. Στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ: ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φ.Κ.Σ, Μάιος 2004.
 17. Βιβιλάκη Βικτώρια. Στη μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο: «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΛΟΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΑΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής, Μάρτιος 2005.
 18.  Σαπουνά Βάσω. Στη μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο: «ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ». Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής, Σεπτέμβριος 2005.
 19. Κορναράκης Γιώργος. Στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα  Ψυχολογίας, Ρέθυμνο 2005.
 20.  Κασσωτάκη Πόπη. Στη μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο:  «Ο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα ΠΤΔΕ, Ρέθυμνο, Δεκέμβριος 2005.
 21. Παπαστεφανάκη- Παπά Σοφία. Στη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2006.
 22. Πατελάρου Ευριδίκη. Στη μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο:  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ». Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής, Φεβρουάριος 2007.
 23. Μαζοκοπάκη Κάτια. Στη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΡΕΦΟΥΣ –ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΜΗΝΑ». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα ΦΚΣ, Ρέθυμνο, Μάϊος 2007.

 

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSS ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απρίλιος 2003)

 Από τον πρώτο χρόνο της θητείας μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μάιος 1987) προσπάθησα, και δυστυχώς μόνο από μετά από πολλά χρόνια κατάφερα, να αποκτήσει κι ο τελευταίος φοιτητής του Πανεπιστημίου μας ένα νόμιμο, ολοκληρωμένο και δωρεάν αντίγραφο ενός μεγάλου Στατιστικού Προγράμματος για ανάλυση δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αναφέρομαι στο SPSS.

Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα ως εξής: Τον Οκτώβριο του 2002 υποβάλλαμε, σε συνεργασία με το συνάδελφο κ. Περικλή Δράκο, Ε.Ε.ΔΙ.Π του Οικονομικού Τμήματος του Π.Κ. και συναινούντων των κ.κ. Σταυρούλας Τσινόρεμα, Προέδρου, τότε, του ΦΚΣ, και Τάσου Ξεπαπαδέα, Κοσμήτορα, τότε, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, σχετική πρόταση προς την Περιφέρεια Κρήτης.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την Περιφέρεια, το SPSS πληρώθηκε από την Περιφέρεια, και αποτελεί σήμερα περιουσία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μετά δε το δεύτερο έτος της απόκτησής του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με πρόταση του τότε Αντιπρύτανη κ. Κώστα Λάβδα, ανέλαβε τη δαπάνη της ετήσιας συνδρομής του. Έκτοτε, κάθε νέα έκδοση του SPSS, κατατίθεται από τον υπογράφοντα με αριθμό πρωτοκόλλου σε όλα τα Τμήματα, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές  του Πανεπιστημίου μας για να εξυπηρετήσει το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο.

Επίσης να σημειωθεί ότι, τα CD αντίγραφα του SPSS, στην εκάστοτε νέα του έκδοση, διατίθενται κάθε χρόνο ΔΩΡΕΑΝ, σε ένα μεγάλο αριθμό (>300) φοιτητών και μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, από τον υπογράφοντα.

 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

Είχα αναλάβει την καθοδήγηση των παρακάτω υποψηφίων για διατριβή, αναφορικά με το εμπειρικό- στατιστικό μέρος της διατριβής τους:

 1. Χριστοδουλάκη Κρυσταλλία, Διδακτορική Διατριβή
 2. Γεράσης Δημήτριος, Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμ. Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.
 3. Ράλλη Ιωάννα- Αγαθή, Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμ. Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.
 4. Γιανναδάκη Γιούλη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμ. Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.
 5. Καλιτσουνάκη Ελένη, Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμ. Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.
 6. Ζερβουδάκη Ελένη, Διδακτορική Διατριβή, ΠΤΔΕ, Π.Κ.
 7. Κασσωτάκη Πόπη, Διδακτορική Διατριβή, ΠΤΔΕ, Π.Κ.
 8. Σαρικάκη Γιούλη, Διδακτορική φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Π.Ιωαννίνων
 9. Τσακανίκα Φάνια, Διδακτορική Διατριβή, ΠΤΔΕ, Π.Κ.

  

ΤΟ  ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Π.Κ.

 Η πρόσληψή μου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ (Φεβρουάριος 2003), συνέπεσε με την εκτέλεση του Προγράμματος «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στο Τμήμα αυτό. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος έγινε εφικτή η απόκτηση της πρώτης ουσιαστικής τεχνικής υποδομής του  Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Υπέβαλλα προδιαγραφές για όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, και ως μέλος της Επιτροπής που ορίστηκε από το Τμήμα, παρακολούθησα σχεδόν όλες τις φάσεις εκτέλεσής του.

Ωστόσο, ανέπτυξα δραστηριότητες και πέρα από το Πρόγραμμα αυτό, που είχαν πάντα τον ίδιο στόχο: Την ανάπτυξη μόνιμης τεχνικής υποδομής στο Τμήμα, ικανής να υποστηρίξει το συντελούμενο Ερευνητικό, Διδακτικό και Διοικητικό έργο.

Αναλυτικά, στα 13 χρόνια παραμονής μου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ανέπτυξα τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Αντικατέστησα όλα τα παλαιά PC στα γραφεία των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων με το Π.Δ 407, με καινούργια, νεότερης τεχνολογίας, εγκατέστησα σε αυτά όλο το φάσμα του λογισμικού που ο κάθε διδάσκων είχε ανάγκη στην ερευνητική και διδακτική του δουλειά, και τα συνέδεσα όλα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, θέτοντας ταυτόχρονα σε λειτουργία τα προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus programs). Εγκατέστησα επίσης και εκτυπωτές, σχεδόν σε όλα τα γραφεία των μελών του ΔΕΠ, στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς επίσης και στο γραφείο Διδασκόντων με το Π.Δ. 407 (εαρινό εξάμηνο 2003-2004 και χειμερινό. εξάμηνο του 2004-2005).
 • Με πρόταση που υπέβαλλα στην Υπηρεσία Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης, έγινε δυνατή η εγκατάσταση συσκευής ενεργών στοιχείων, με τη βοήθεια της οποίας δόθηκαν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 48 νέες γραμμές μεταφοράς δεδομένων. Έτσι αποκαταστάθηκε το οξύ, μέχρι τότε, πρόβλημα του Τμήματος, αναφορικά με τις επικοινωνίες και τα δίκτυα των υπολογιστών, στα γραφεία των διδασκόντων, στη Γραμματεία, και στο Εργαστήριο του Τμήματος. Στο τελευταίο υπήρχε μία (1) μόνο γραμμή, τη στιγμή που αυτό είχε ανάγκη από 24 όμοιες !! (εαρινό εξάμηνο 2003-2004 και χειμερινό. εξάμηνο του 2004-2005).
 • Επεδίωξα και πέτυχα μετά από προσπάθειες δύο μηνών, την αυτονόμηση των παλιών γραφείων της κ. Ήβης Μαυρομούστακου και του κ. Επαμεινώνδα Μαριά, τόσο σε ό,τι αφορά το τηλεφωνικό, όσο και το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων (internet). (εαρινό εξάμηνο 2003-2004 και χειμερινό. εξάμηνο του 2004-2005).
 • Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 δημιούργησα με ταχείς ρυθμούς ολόκληρη την τεχνική υποδομή του εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, το οποίο διέθετε 20 Η/Υ, ένα δικτυακό LaserPrinter, 24 γραμμές Internet, φορητό σκληρό δίσκο, βιντεο-προβολέα, σαρωτή φωτογραφιών (scanner), βιντεοκάμερα και δύο SERVERS (APPLICATION SERVER και E-MAIL SERVER). Στο εργαστήριο αυτό γίνεται η εκπαίδευση και η εξάσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, πάνω και σε θέματα SPSS. Με την ευκαιρία να σημειωθεί ότι και τα τέσσερα μαθήματα που προσφέρω ετησίως στο Τμήμα Π.Ε. περιλαμβάνουν σε ένα σημαντικό μέρος τους, τη διδασκαλία και τη χρήση του SPSS. Τέλος, να προσθέσω ότι τη συντήρηση αυτού του εργαστηρίου από την ίδρυσή του (Οκτώβριος 2003), μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2004, την είχα αναλάβει ο ίδιος, (φυσικά εθελουσίως), και παράλληλα με τα διδακτικά μου καθήκοντα.
 • Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 εργάστηκα εντατικά για το νέο κτίριο της Πολιτικής Επιστήμης. Συνεργάστηκα στενά με την ηγεσία του Τμήματος Π.Ε. και με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας, προκειμένου να στηθεί άρτια η τεχνική του υποδομή όλου του κτιρίου. Υπέβαλλα επανειλημμένα προτάσεις-κείμενα για τις προδιαγραφές των δικτύων και γενικά των επικοινωνιακών συστημάτων, των συστημάτων αυτόματης παροχής ρεύματος (UPS), των γραφείων των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, είτε αυτές αφορούσαν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης είτε άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
 • Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, ασχολήθηκα με την εγκατάσταση του Συστήματος Τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κτιρίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Συνεργάστηκα με την Εταιρεία «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ», καθώς επίσης και με την ειδική, σε θέματα τηλεδιάσκεψης, ομάδα της κ. Χαράς Τομαρά, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Π.Κ. Το σύστημα τηλεδιάσκεψης στήθηκε σωστά και λειτουργεί άψογα από τότε μέχρι σήμερα (2014), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματός μας.
 • Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, επίσης, είχα την εποπτεία δικτυακών εγκαταστάσεων στο νέο κτίριο της Πολιτικής Επιστήμης, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Π.Κ. και της Υπηρεσίας δικτύων του Π.Κ., την ευθύνη της εγκατάστασης Υπολογιστικών Συστημάτων (Pcs, Laser Printers,κτλ.) στα νέα γραφεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, της εγκατάστασης λογισμικού στα Pcs των νέων γραφείων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, ανέλαβα τη συνεχή τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που βρίσκονται στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης το οποίο διέθετε 20 Η/Υ, 1 εκτυπωτή Laser, και δίκτυο μεταφοράς δεδομένων 24 γραμμών.
 • Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2006-2007, και σε συνεργασία με τον αποσπασμένο Καθηγητή Πληροφορικής κ. Δημήτρη Βιζυργιανάκη, εργαστήκαμε για την οικοδόμηση νέας, αυτόνομης μονάδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη βάση ήδη χορηγηθέντος διακομιστή (DNS), από τη Σύγκλητο, αποκλειστικά για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, και ύστερα από αίτησή μου ( εαρινό 2003). Επιλέξαμε για λογισμικό το σύστημα LINUX, το οποίο δεν επιβάρυνε, ούτε κατ’ ελάχιστον, τα οικονομικά του Τμήματος, και τοποθετήθηκε σε ήδη υπάρχοντα NAME SERVER του Τμήματος.
 • Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2006-2007, συνεργάστηκα με τον Μεταπτυχιακό μου φοιτητή κ. Δημήτρη Βιζυργιανάκη, για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν τον e-mail server του Τμήματος. Μοιράστηκαν επίσης e-mail accounts στα μέλη ΔΕΠ και στους Διδάσκοντες του Τμήματος. Επίσης κατέθεσα και στις τρείς Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (Βούτες, Κνωσσός, Γάλλου) τη νέα έκδοση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS 15.0. Περίπου 400 CDs από αυτό το Στατιστικό Πρόγραμμα, μοιράστηκαν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, και μέλη ΔΕΠ, του Πανεπιστημίου μας εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, δηλ. με δικά μου έξοδα.
 • Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2007-2008, συνεργάστηκα και πάλι με τον κ. Δημήτρη Βιζυργιανάκη, για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου της Πολιτικής Επιστήμης σε ζητήματα Software και Hardware. Με τον κ. Βιζυργιανάκη επίσης αποδώσαμε, e-mail accounts στα μέλη ΔΕΠ και στους Διδάσκοντες του Τμήματος. Ακόμη, κατέθεσα και στις τρείς Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (Βούτες, Κνωσσός, Γάλλου τη νέα έκδοση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS 16.0. Περίπου 400 CDs από αυτό το Στατιστικό Πρόγραμμα, μοιράστηκαν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, και μέλη ΔΕΠ, του Πανεπιστημίου μας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, δηλ. με δικά μου έξοδα.
 • Τον Μάιο του 2007 κατέθεσα ολοκληρωμένη Τεχνική Πρόταση για το ριζικό εκσυγχρονισμό των δικτυακών υπηρεσιών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, η οποία αφορούσα το πρόγραμμα PORTAL και η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, και η υλοποίησή της ολοκληρώθηκε το χειμερινό εξάμηνο του 2008-2009.
 • Το  χειμερινό εξάμηνο του 2011-2012, επιστρέφοντας από το Cambridge University της Αγγλίας, στο οποίο ήμουν Επισκέπτης Καθηγητής ( Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, Cambridge University, UK, από 1-3-2011 έως και 31-8-2011), ίδρυσα το Εργαστήριο Στατιστικής και Πολιτικής Ανάλυσης, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. Από την Αγγλία και τις ΗΠΑ έφερα, με δικά μου έξοδα 153 σύγχρονα Manuals και βιβλία κορυφαίων συγγραφέων στην Κοινωνική Στατιστική, για να οργανωθεί η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου. Τα βιβλία μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, εντελώς δωρεάν από την αεροπορική Εταιρεία Aegean Airlines. Το εαρινό εξάμηνο του 2011-2012, ύστερα από πρότασή μου, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης προμηθεύτηκε τρία νέα πακέτα στατιστικού λογισμικού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου. ΄Ετσι, σήμερα σε αυτό, η ερευνητική και η διδακτική δουλειά, διεξάγεται με κορυφαία στατιστικά εργαλεία (SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA).
 • Η ανάπτυξη του Εργαστηρίου επέτρεψε την ανάπτυξη ενός άλλου θεσμού στο Τμήμα μας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.: Το ‘ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ’. Το Εργαστήριο Στατιστικής και Πολιτικής Ανάλυσης, προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας, στους υποψήφιους Διδάκτορες, αλλά και στους επιστήμονες της πόλης του Ρεθύμνου και  της πόλης του Ηρακλείου, ανελλιπώς, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και εντελώς δωρεάν, εκπαιδευτικό σεμινάριο 8 διδακτικών εβδομάδων γύρω από τις μεθόδους Ανάλυσης και Πρόβλεψης στην κοινωνική έρευνα.
 • Επιστρέφοντας από το Cambridge University (Σεπτέμβριος 2011), ίδρυσα επίσης, Ερευνητική Ομάδα, με την επωνυμία ‘ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ’, η οποία διεξάγει πολιτικές και κοινωνικές έρευνες στο νησί μας, στην Κρήτη. Η λειτουργία της ως άνω Ερευνητικής Ομάδας, υπάγεται στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Π.Κ. (κωδ. Προγράμματος ΕΛΚΕ, 3456).
 • Κάθε Δευτέρα, και στις ώρες 15.00-16.30 έχω καθιερώσει πρόσθετο μάθημα για την εκπαίδευση των φοιτητών των μαθημάτων μου στις τεχνικές δειγματοληψίας. Την ίδια μέρα, και ώρα ξεκινούν οι προγραμματισμένες χειμερινές και εαρινές, αντίστοιχα, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ των φοιτητών/τριων στο πλαίσιο αντίστοιχων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.
 • Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, του οποίου είμαι υπεύθυνος, έχει πραγματοποιήσει ικανό αριθμό ερευνών γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη του Ρεθύμνου. Ενδεικτικά αναφέρω τις εξής:
 • 1) ‘Η καταναλωτική συμπεριφορά του Ρεθεμνιώτη’, (Εισήγηση στο 5οΠανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, Ρέθυμνο,10-13 Σεπτεμβρίου 2009).
 • 2) ‘Δομή και Λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στο Ρέθυμνο’, βλ. Τοπικές εφημερίδες Ρεθύμνου (‘ΡΕΘΕΜΝΟΣ’, ‘ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ’,  και ‘ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ’).
 • 3) ‘Τι λένε οι Κρητικοί για τις Τοπικές τους Αυτοδιοικήσεις’. Παγκρήτειο δείγμα 6005 ατόμων. Μελέτη Follow up, Μάϊος-Σεπτέμβριος 2013.
 • 4) ‘Το Πρόβλημα της Ακτοπλοϊκής Σύνδεσης του Ρεθύμνου με την υπόλοιπη Ελλάδα’. Δείγμα 2000 Ρεθυμνιωτών.
 • Η τελευταία έρευνα, λόγω της σπουδαιότητάς της στην τοπική οικονομία διεξήχθη τρείς φορές και τα αποτελέσματά της κατατέθηκαν δωρεάν, στο Δήμο Ρεθύμνης, στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης και στο Συμβούλιο Διοίκησης  της Cretan Lines.
 • Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ., κάτω από την καθοδήγησή μου, έχει πραγματοποιήσει  μέχρι σήμερα, 87 Δειγματοληπτικές πολιτικές και κοινωνικές έρευνες, έχουν εκπονηθεί σε αυτό 5 Διδακτορικές, 7 διατριβές MASTER και 4 Διπλωματικές Εργασίες. Η τελευταία διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε από τον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος κ. Δημήτρη Ζουμά έχει τίτλο ‘Το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής: Πολιτικές και Κοινωνικές Παράμετροι’, με δείγμα 1200 ατόμων, από τους 4 Νομούς της Κρήτης και το λεκανοπέδιο Αττικής.
 • Στο Τμήμα μας, έχει αρχίσει εδώ και κάμποσο καιρό να δημιουργείται ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, με στοιχεία προερχόμενα από τις Δειγματοληπτικές Έρευνες, από τις Διπλωματικές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Διατριβές που παράγονται από το 2003 και μετά.
 • Η τελευταία επιτυχία του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ καταγράφεται στα Αποτελέσματα[7] των Υποτροφιών του Ιδρύματος ‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ’ (2015-2016). Η ανακοίνωση που εστάλη στο Τμήμα Πολιτικής επιστήμης του Π.Κ. και στον Ημερήσιο τοπικό Τύπο έχει ως εξής:

 

Ρέθυμνο 7-10-15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ’

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας συγχαίρει θερμά και αγωνιστικά τη Ρεθεμνιώτισα φοιτήτρια κ. Ευαγγελία Μπριλλάκη η οποία,  στα φετινά αποτελέσματα των Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Ιδρύματος Λάτση, ήταν η μοναδική επιτυχούσα στο αντικείμενο Statistical Science for the Life and Behavioral Sciences. Έλαβε υποτροφία και κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας, μετά από δική μας προτροπή, εκπαίδευση και καθοδήγηση. Το επιστημονικό αντικείμενο της θέσης που κατέλαβε η κ. Μπριλλάκη είναι ανάμεσα στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα μας, το Τμήμα της Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ., και η κ. Μπριλλάκη ασφαλώς και είναι γνήσιο τέκνο του Ερευνητικού μας Εργαστηρίου. Παράλληλα με τις σπουδές της στο Μαθηματικό Τμήμα του Π.Κ., έχει φοιτήσει και στο Τμήμα μας επί διετία, έχοντας παρακολουθήσει ένα κύκλο μαθημάτων προχωρημένης στατιστικής ανάλυσης, και συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες της Ερευνητικής μου Ομάδας, της οποίας και σήμερα είναι μέλος.

Διερωτάται, ωστόσο, εύλογα κανείς, πώς γίνεται, μέσα σε τέτοιο άγριο οικονομικό και κοινωνικό καιρό, και σε συνθήκες  απίστευτης ανέχειας (ούτε μελάνι δεν έχουμε να βάλουμε στους εκτυπωτές μας), πως έχουμε το κουράγιο και την τόλμη να καλλιεργούμε τόσο σπουδαία πράγματα και να πετυχαίνουμε τόσο υψηλούς στόχους. Διότι μερικά από τα αντικείμενα στα οποία πέτυχε η κ. Μπριλλάκη, ούτε στο Κέντρο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Cambridge δεν τα διδάσκουν (Εκεί ήμουν το 2011 Academic Visitor και το ξέρω..). Και για να είμαι πιο σαφής, αυτά που κάνουμε εμείς εδώ στο Προπτυχιακό στάδιο, εκεί τα διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό.

Σας οφείλω επομένως Πολίτες του Ρεθύμνου, Πολίτες της Κρήτης, Πολίτες της Ελλάδας, μια εξήγηση και ένα ευχαριστώ:

 1. Η εξήγηση: Εμείς εδώ στο Πολιτικό του Π.Κ, δεν αστειευόμαστε. Σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα της περιρρέουσας καταθλιπτικής κοινωνικής ατμόσφαιρας, κόντρα στο σύστημα που ζητά την ατομική μας παραίτηση, θα ανεβάζουμε, να το ξέρετε, με το όποιο προσωπικό κόστος, βήμα-βήμα, χρονιά με τη χρονιά, το επίπεδο των Σπουδών. Μπείτε παρακαλώ, στο Site της Σχολής μας και θα το διαπιστώσετε. Βυθίζουμε τη Θεωρία στα χειροπιαστά κοινωνικά Δεδομένα και προχωράμε στην ώσμωση των επιστημονικών αντικειμένων. Η Θεωρία είναι η Επιστήμη, και τα Δεδομένα είστε Εσείς, οι ίδιοι. Εσείς που μας απαντάτε όταν σας πάρουμε τηλέφωνο από το Εργαστήριο της Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας. Οι απαντήσεις σας, όσο κι αν δεν το πιστεύετε, είναι πολύτιμα δεδομένα για μας. Είναι επιστημονικά Δεδομένα. Με αυτά θα γραφτούν και Βιβλία (το 9ο κατά σειρά Βιβλίο γράφεται τώρα), και επιστημονικά papers που θα δυναμώσουν τον επιστημονικό διάλογο διεθνώς. Σε αυτά τα Βιβλία λοιπόν μέσα είστε κι Εσείς, αφού οι γνώμες όλων εσάς, είναι μέσα. Αυτές τις γνώμες επεξεργαστήκαμε  για να καταλήξουμε στα πορίσματα που καταλήξαμε. Ξέρει πλέον και ο ξένος επιστήμονας πως σκέφτεται, ποιο είναι το προφίλ του Έλληνα ερωτώμενου.  Ωστόσο, δύσκολα κανείς μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να συμβεί, αν οι απαντήσεις είναι αναληθείς ή πρόχειρες… Οι επιστημονικές συνέπειες είναι ανυπολόγιστες… Η μετέπειτα ανάλυση δεν θα ξεδιπλώσει μια αληθινή, αλλά μια πλαστή πραγματικότητα. Θα δεχθείτε ποτέ να διαβάζουν τα παιδιά σας, πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα; Θα αφήσετε την επιστήμη να πάρει λάθος δρόμο; Είμαι σίγουρος πως όχι. Στο κάτω- κάτω της γραφής τη γνώμη σας ζητάμε, όχι το όνομά σας. Δεν επεξεργαζόμαστε ονόματα, αλλά γνώμες.
 2. Το ευχαριστώ: Σαν Εργαστήριο της Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Π.Κ. έχουμε μέχρι σήμερα εκτελέσει περισσότερες από 87 Έρευνες, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα σοβαρές. Σας οφείλουμε, επομένως, Πολίτες της Ελλάδας, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, για την πάντοτε πρόθυμη και υπεύθυνη στάση σας, σε όσα ερευνητικά, σας ρωτάμε. Το τελικό συμπέρασμα είναι πεντακάθαρο: Η στάση σας θα προσδιορίσει, πόσο θα πολύ θα προχωρήσει, όχι μόνο η Επιστήμη, αλλά και το δικό σας παιδί. Και προσωπικά σας ευχαριστώ.

 

Ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής  και Πολιτικής Έρευνας

Βασίλης Δαφέρμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Κ.

 

[1] Όλα όσα αναφέρω στο Βιογραφικό μου, τεκμηριώνονται από τα επίσημα πρακτικά του Τμήματος ΦΚΣ, από τα Βιβλία Εργασιών του Εργαστηρίου Η/Υ του ΦΚΣ, από τα επίσημα έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, και  από Βεβαιώσεις που επισυνάπτω.

[2]  Η εργασία αυτή προέρχεται από τη Διδακτορική μου διατριβή.

[3] Με απλά λόγια, στο εδάφιο αυτό αναφέρω τι έκανα:

α. στα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχα.

β. στα εργαστηριακά μαθήματα που προσέφερα.

γ. στη συνεργασία μου με τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

Και αυτό γίνεται γιατί, όπως είναι ευνόητο, είναι αδύνατο να αναφερθώ κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά, χωρίς να επαναλαμβάνομαι.

[4] Ο αναγνώστης, στην περίπτωση που θα θελήσει να διαβάσει τις έρευνες που προανέφερα, θα διαπιστώσει ότι η εμπλοκή μου σε αυτές δεν ήταν μόνο στο αυστηρά στατιστικό επίπεδο, στο επίπεδο των τεχνικών δηλ. , αλλά αφορούσε επίσης, σε σημαντικό βαθμό, και το μεθοδολογικό επίπεδο αυτών των ερευνών.

[5] Στο εδάφιο αυτό, και σε αντίθεση με το εδάφιο «MH AYTONOMO ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ)», ουσιαστικά γίνεται λόγος για το μη αναγνωρισμένο από το νόμο, πλήν όμως αναγνωρισμένο από τη Γ.Σ. του ΦΚΣ, άτυπο διδακτικό εργαστηριακό μου έργο στο Τμήμα αυτό (βλ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ. του ΦΚΣ με ημερομηνία Τετάρτη, 23-6-99).

[6] Στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.iky.gr/apotelesmata μπορεί κανείς να διαπιστώσει το μέγεθος της επιτυχίας της κ. Ροζάκη αλλά και επ’ευκαιρία  να αναλογισθεί πόσο «άτυπα» ήταν τα μαθήματα που προσέφερα επί σειρά ετών στους φοιτητές του ΦΚΣ γύρω από αυτό το γνωστικό αντικείμενο («ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»).

[7]  Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των επιτυχόντων είναι η εξής:

Αποτελέσματα προκήρυξης μεταπτυχιακών υποτροφιών 2015-2016 _ Νέα & Ανακοινώσεις _ Latsis Foundation.html