ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας δραστηριοποιείται στα πλαίσια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Α. Το Εργαστήριο Ιδρύθηκε από τον Δρα Βασίλη Δαφέρμο. Θεσπίσθηκε με το ΦΕΚ 3946/9-12-2016, Τεύχος Β’. Ωστόσο, από το 2005 λειτουργεί κανονικά ως παράγοντας υψηλής στάθμης Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Έργο.

 1. Δραστηριότητες που αναπτύσσει το Εργαστήριο είναι:
  • Η εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Πρόγραμμα Σπουδών, ΥΠΟ, προπτυχιακό επίπεδο).
  • Η εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ STRUCTURAL EQUATION MODELING(Πρόγραμμα Σπουδών,ΥΕΠ,προπτυχιακό επίπεδο).
  • Η εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Πρόγραμμα Σπουδών, ΥΕΣ, προπτυχιακό επίπεδο).
  • Η εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ με τη βοήθεια των Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων (Πρόγραμμα Σπουδών, ΥΕΣ, προπτυχιακό επίπεδο).
  • Η εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ και REPEATED MEASURES MODELS(Πρόγραμμα Σπουδών, ΥΕΣ, προπτυχιακό επίπεδο).
  • Η εκμάθηση των προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης, SPSS, LISREL, EQS, AMOS και STATA, που κατέχει νόμιμα το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης.
  • Οι ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (opinion polls) που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των παραπάνω προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 85 ολοκληρωμένες έρευνες.
  • Το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ανοικτό μάθημα, 8 διδακτικών εβδομάδων, προσφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Π.Κ και στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου).
  • Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Βασίλης Δαφέρμος,

Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής Π.Κ.